Confidence Shokane Selahle o belegwe motseng wa Alverton Motlailane ka 2004. Ke ngwana wa boseswai wa Eva Masuku. O tsene sekolo sa tlasana sa Moraba primary school, a tsena sekolo se se phakgamego sa Baroka secondary, ka ngwaga wa 2018, a nale mengwaga ye 13 o ile a thoma tsa bongwadi, a sa gatiswe go fihlela ka ngwaga wa 2020. Kgatiso ya gagwe ya mathomo ebile ya mohlakanelwa ya direto tsa Sesotho puka ya go bitswa ” Nthuteng ditaola tsa boreti” yep e hlanngwego ke Peter Moshele, ya latelwa ke puka ya ” Mamapo A Theto” yep e hlanngwego ke C.J Makofane. Tse dingwe tsa direto tsa gagwe o ile a di recorder.

Thanks so much for reading this article proudly written in sepedi language, please subscribe 🙏💯

Subscribe to our newsletter!

Published by Phillimon sefake

%d bloggers like this: