Thaba ya gesho ya Hananwa

Thaba ya lebulabula lanthokolo

Mohlaka molewa ke kgomo

Tsare mosegare o mogolo TSA bolela

Diilela mabotlana, Diekwa maswi a baba.

Dipholo tsa hlaba diolo

Kega matshwene a lebule

Thaba ye Tala le selemo

Yona e tloshana bodutu le makgabeng a go kgabakgaba le Tswaing. Tswaing ke mohlapetsa Swatsing

Go namela yona ke go see ikgalale

E tswetse bo

Tlouma, kgatalale, monna-senamoriri le bon sesalo

Etela Hananwa o bone hlago ye botse!!

Mantsu ke dibatana, atswe ka moka.

Mongwadi Ke Katlego Remelda Leboho

Published by Senwabarwana online newspaper

Do not forget to subscribe to our newsletter

Subscribe to our newsletter!

%d bloggers like this: